גוף צבאי שמנהל מטעם מדינת ישראל את הפעילות האזרחית בשטחים שישראל כבשה אך לא החילה עליהם את החוק. כל סמכויות התכנון בגדה המערבית מרוכזות בידי ות"ע – ועדת תכנון עליונה, הכפופה למנהל האזרחי. המנהל האזרחי משמש בתפקיד מקביל למשרדי הממשלה בישראל, כאשר כל המשרדים הממשלתיים הרלוונטיים (משרדי הפנים, האוצר, התחבורה, הבריאות וכו') שולחים נציגים מטעמם, האחראים כל אחד על התחום באזור השיפוט של המנהל האזרחי. המנהל האזרחי אחראי על כל ההיבטים האדמיניסטרטיביים של התושבים. בין השאר הוא אחראי על הנפקת אישורי הכניסה לישראל, אישורי התנועה בתוך יו"ש, אישורי תנועה ברכב, אישורי עבודה וכמעט כל אישור רלוונטי אחר.