דר' רון פונדק ז"ל מביא סקירה הסטורית מעמיקה אל שורשי הסכסוך והדרכים לפתרונו.