סרטו המראה בשלושים שניות את מחיר הכיבוש ומה יהיה מחירו של סיפוח השטחים הכבושים.