מונח שנטבע בהסכמי אוסלו, שטחים בהם שולטת ישראל בעניינים ביטחוניים ובכלל העניינים האזרחיים הקשורים לקרקע, בהם הקצאת קרקעות, תכנון ובנייה ותשתיות. שטחים אלה מהווים כ-60% משטח הגדה. שטחיC כוללים את כל האזרחים הישראלים, בסיס צה"ל והכבישים המרכזיים.