ארבעה נושאים מרכזיים בסכסוך – ירושלים, גבולות, בטחון, ופליטים. מתן מענה מוסכם על שני הצדדים לכל הסוגיות הוא תנאי הכרחי לקץ הסכסוך.